Mirjana Jovanović-Lazić

Trener ličnog razvoja i komunikacije

ZA TEBE, KAO MOG KLIJENTA ŽELIM DA UČINIM SLEDEĆE:

 

  • da Te saslušam sa punom pažnjom i istinskim razumevanjem
  • da Ti pomognem da ispoljiš sebe
  • da Te usmerim ka pronalaženju rešenja problema i sticanju sopstvenih životnih uvida
  • da Te podstaknem i pomognem da izbaciš iz sebe sve ono što Ti narušava mir, što Te koči, plaši, ljuti i ometa u ostvarenju ciljeva
  • da Ti pomognem da taj upražnjeni prostor u sebi ispuniš onim što Ti vraća mir, samopouzdanje i radost
  • da sačuvam Tvoje tajne